Profesionalni konsultant za porodičnu poslovanje može biti ogromna prednost prilikom suočavanja sa problemima u planiranju. Konsultant je neutralna strana koja može stabilizovati emocionalne sile unutar porodice i donijeti dozu objektivnosti. Većina porodica vjeruje da je njihova firma jedina suočena sa ovim teškim problemima, a konsultant za porodični posao donosi osvježavajuću perspektivu. Pored toga, konsultant može osnovati porodično vijeće i savjetodavni odbor  i služiti kao medijator između te dvije strane, odnosno povezivati ih.

Savjetodavni odbori se mogu uspostaviti kako bi savjetovali predsednika ili odbora direktora. Ovakvi odbori se sastoje od pet do devet članova koji nisu članovi porodice a koji se redovno sastaju kako bi pružili savjete i uputstva firmi. Oni takođe mogu osloboditi emocije iz procesa planiranja i obezbijediti objektivne informacije. Članovi savjetodavnog odbora trebali bi imati iskustvo u poslovanju i biti sposobni da pomognu poslovanju koje će dovesti do rasta. Kako porodični posao raste, konsultant može predložiti različite opcije za porodicu. Često profesionalni ne-porodični menadžeri ili izvanredni izvršni direktor da igraju veliku ulogu u budućem rastu poslovanja.

izvor: https://www.inc.com/encyclopedia/family-owned-businesses.html
Share: