Istraživanje o porodičnim firmama u periodu 1. decembar 2014 . do 30. januara 2015. je sprovela agencija Prime Communications iz Banja Luke. Istraživanje je obuhvatilo 156 privatne firme u BiH. U istraživanju su učestvovali vlasnici ili direktori porodičnih firmi. Anketiranje je vršeno online putem i ispitanici su samostalno popunjavali upitnik.

Rezultate istraživanja možete pogledati na infografiku – Porodicne firme_infographic RS 2015

Share: